Белуга АД българският производител и износител на едро на черен хайвер и други есетрови продукти от най-високо качество

  •   Нотификация при СИТЕС
  •   Сертификация по ISO
  •   Лиценз за износ
  •   Ветеринарна документация
  •   Собствен модерно изграден и съоръжен преработвателен цех
  •   Собствено рибовъдно стопанство за отглеждане на млади рибки
  •   Собствен логистичен център

Тайните на нашия успех:


Географско положение
Ежегодно от Черно море в река Дунав навлиза миграционен поток от есетрови риби, които пропътуват стотици километри срещу течението на реката, за да хвърлят в нея своя хайвер. За свое седалище и за местоположение на преработвателните си мощности Белуга АД е избрала българския крайдунавски град Видин, където традиционно се осъществява най-добрия улов на възрастни есетрови екземпляри.

Качество
Висок хигиенен стандарт, модерно технико-технологично оборудване и отлично подготвен екип от работници и служители ето как Белуга АД постига изключителното качество на своите продукти.

Коректност
Нашите приоритети: доверие у бизнес-партньора, удовлетворение у потребителя. Водени именно от тези цели, ние постигнахме досегашните си забележителни успехи: за краткото време от своето основаване през 2001 година изградихме изцяло материалната и организационна база, както и имиджа на Белуга АД като коректен търговец.