Princip udržitelnosti

V souladu s ekologickým principem zachování trvale udržitelného rozvoje životního protředí, zejména pak s ohledem na zájmy budoucích generací, vyvíjí firma BELUGA a.s. nemalé úsílí o zachování stavu trvalého a přirozeného množství jeseterů v Dunaji. Dvakrát ročně je do ekosystému řeky vysazován nový potěr z vlastního chovu.

A ještě navíc: BELUGA a.s. je regionálně velmi významným zaměstnavatelem, který plně nese i svou sociální zodpovědnost plynoucí z jeho vlastního podnikaní. Příkladem jsou smlouvy s místními rybári, zajišt'ující jim jejich trvalé a spravedlivé postavení na trhu.